Zorgpartners

Soms loopt de ontwikkeling van uw kind anders dan verwacht. Het kan zijn dat het wenselijk is dat een externe deskundige meedenkt of meehelpt. Daarom zijn er met regelmaat deskundigen in de school te vinden om u of uw kind te helpen. Hieronder geven we een korte introductie. Wilt u uitgebreidere informatie? Klik dan op de documenten aan de rechterzijde of ga naar de genoemde website. 

Jeugdformaat - gedragswetenschapper

Ik ben Anne Nieuwkamer, gedragswetenschapper voor Onderwijs Jeugdzorg van Jeugdformaat. Regelmatig ben ik op Het Kompas aanwezig om kortdurende psychologische hulp aan leerlingen te bieden. 


Jeugdformaat - daghulp

Ik ben Carla de Groot en ben als daghulpcoach vanuit Jeugdformaat regelmatig op Het Kompas aanwezig. De afgelopen jaren heb ik op Het Kompas verschillende kinderen ondersteuning geboden. Ik begeleid kinderen op school met hulpvragen op sociaal-emotioneel vlak en/of aansturing op gedrag. 

 

OnderwijsAdvies - dyslexiezorg

Ik ben Chantal Verlaan en werk vanuit Onderwijs Advies /ONL partner in dyslexiezorg op Het Kompas. Iedere vrijdag ben ik op Het Kompas aanwezig voor het bieden van dyslexiebehandelingen aan kinderen bij wie enkelvoudige ernstige dyslexie is vastgesteld. 

 

SPOW - ondersteuningsadviseur

Mijn naam is Lysanne van de Velde en ik ben werkzaam als ondersteuningsadviseur bij het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW). Als ondersteuningsadviseur ben ik het vaste contactpersoon voor basisschool Het Kompas en ben ik hier regelmatig te vinden. Ik denk met school en ouders mee als het gaat om vragen over leerontwikkelingen en/of gedrag bij kinderen. 

 

Sociaal Kernteam Westland - zorgregisseur

Mijn naam is Brenda van ’t Hazeveld. Ik werk als zorgregisseur jeugd bij het Sociaal Kernteam Westland en ben tevens contactpersoon van Het Kompas. Het Sociaal Kernteam Westland (SKT) biedt ondersteuning bij vragen over opvoeden, opgroeien en de ontwikkeling van uw kinderen. 

 

Klaver 4 - kinderlogopedist

Hallo, mijn naam is Els Verbiest, ik ben twaalf jaar als kinderlogopedist en logopedist werkzaam bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 aan de Waldeck Pyrmondstraat 4 te Maasdijk. Sinds een aantal jaren werk ik met veel plezier vanuit onze logopediepraktijk Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 op donderdagochtend op de basisschool Het Kompas. 

 

Viertaal - Ambulant begeleider

Ik ben Kitty de Kraa, ambulant begeleider bij VierTaal Den Haag. VierTaal is een instelling met scholen en ambulante diensten voor leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking. Dit wil zeggen dat de kinderen een taalontwikkelingsstoornis hebben, slechthorend of doof zijn of een stoornis hebben in het autisme-spectrum. 

 

Kinderfysiotherapie Maassluis 

Op onze school is wekelijks Birgit Hoynck van Papendrecht aanwezig. Wij bieden haar ruimte aan zodat kinderen op school en onder schooltijd behandeld kunnen worden. Het aanmelden gebeurt ten allen tijden door de ouders van het kind. Voor meer informatie kijkt u op de website.

 

JGZ

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen samen met u de groei en ontwikkeling van uw kind. Voorafgaand aan alle onderzoeken krijgt u vanuit de JGZ nadere informatie. Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch dat u als ouders op zoek gaat naar bruikbare informatie of advies bij de problemen die u tegenkomt. Kijk eens op de site van de JGZ. Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen: 0880-549999,  info@jgzzhw.nl of kijk op hun website.