Onze school

Ons motto is ‘Voor ieder kind de juiste koers’. Samen met de ouders én de kinderen kijken we naar wat het kind wil en moet leren. We vinden daarbij niet alleen de leervakken belangrijk, maar we kijken ook naar de sociale ontwikkeling. We gaan uit van de dingen die een kind al kan en waar een kind goed in is. Vanuit die punten werken we verder aan de ontwikkeling van onze kinderen. 

Hieronder leest u meer over hoe op Het Kompas vormgegeven wordt aan de ontwikkeling van kinderen.  

Ons onderwijs

Op deze pagina vindt u informatie over de missie en visie van Het Kompas. U leest waar wij als school voor staan. Wij vinden dat de school een veilige, sfeervolle plaats moet zijn voor de kinderen, ouders en leerkrachten. op welke manier resliseren we dat?

Wij bieden veiligheid door het geven van PAD-lessen. Dit zijn lessen sociaal emotionele ontwikkelingslessen. De lessen worden gegeven door de groepsleerkracht. Tot en met groep 8 staan in de lessen vier thema’s centraal: zelfbeeld, zelfcontrole, emoties  en probleem oplossen. 

Daarnaast hebben we twee bevoegde Rots en Water leerkrachten. Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag.

Om te taakgerichtheid bij het leren te bevorderen gebruiken wij Taakspel. Taakspel zorgt voor de voorwaarden om goed in een groep te kunnen leren. Met Taakspel verbetert het gedrag en de sfeer in de klas. 

Voor de basisvakken, zoals rekenen, taal en lezen, worden methodes gebruikt. Soms hebben kinderen naast de klassikale lessen juist baat bij extra uitleg in kleine groepjes of kunnen ze wat extra uitdaging aan. Ook die mogelijkheden zijn er op Het Kompas. Leren is niet alleen gericht op de basisvakken, maar ook is er aandacht voor andere dingen, zoals cultuur, Engels en beweging.  

Ons team

Op Het Kompas werkt een enthousiaste groep leerkrachten. Graag willen we ze even voorstellen. Lees meer...

Onze overlegorganen

Het team van Het Kompas bestaat uit enthousiaste en ervaren leerkrachten. Maar naast dat team help ook een grote groep ouders bij het organiseren van ons onderwijs. Lees meer...

Voor ieder kind de juiste koers!