Onze school

Welkom op de website van Het Kompas. Ons motto is ‘Voor ieder kind de juiste koers’. Wij zijn er trots op dat zo veel ouders en kinderen met plezier bij ons op school komen. Dat komt om dat wij een gezellige, open christelijke school zijn waar een enthousiast team zorgt voor kwalitatief goed onderwijs. Samen met de ouders én de kinderen kijken we naar wat het kind wil en moet leren. We vinden daarbij niet alleen de leervakken belangrijk, maar we kijken ook naar de sociale ontwikkeling. We vinden het fijn dat onze kinderen de school als een fijne en veilige plek ervaren.

Ons onderwijs

Op deze pagina vindt u informatie over de missie en visie van Het Kompas. U leest waar wij als school voor staan. Wij vinden dat de school een veilige, sfeervolle plaats moet zijn voor de kinderen, ouders en leerkrachten. Wij worden ondersteund in het bieden van veiligheid door het geven van PAD-lessen. Dit zijn lessen sociaal emotionele ontwikkelingslessen. Daarnaast hebben we twee bevoegde Rots en Water leerkrachten die leerlingen en groepen begeleiden. Om te taakgerichtheid bij het leren te bevorderen gebruiken wij Taakspel. Taakspel zorgt voor de voorwaarden om goed in een groep te kunnen leren. Soms hebben kinderen juist baat bij extra uitleg in kleine groepjes of kunnen ze wat extra uitdaging aan. Ook die mogelijkheden zijn er op Het Kompas. Leren is niet alleen gericht op de basisvakken, maar ook is er aandacht voor andere dingen, zoals cultuur en beweging.  

Ons team

Op Het Kompas werkt een enthousiaste groep leerkrachten. Graag willen we ze even voorstellen. Lees meer...

Onze overlegorganen

Het team van Het Kompas bestaat uit enthousiaste en ervaren leerkrachten. Maar naast dat team help ook een grote groep ouders bij het organiseren van ons onderwijs. Lees meer...

Voor ieder kind de juiste koers!