Contact met ouders

Samenwerken vinden wij belangrijk op Het Kompas. Die samenwerking zoeken we met ouders. Soms willen we ouders informeren, maar soms hopen we op actieve betrokkenheid van de ouders bij hun kinderen. 

In verband met de coronamaatregelen vragen we op dit moment volwassenen een afspraak te maken om de school in te komen. Bedankt voor uw begrip.

Social Schools

Via de app van Social Schools houden de leerkachten ouders op de hoogte van de zaken die zich afspelen in de klas. Ook de schoolkalender is terug te vinden in deze handige app. Daarnaast worden de gespreksavonden ingepland via Social Schools. 

Nieuwjaarsreceptie

De eerste woensdag van het schooljaar nodigen we alle ouders uit om na school in de klassen van hun kinderen te kijken. De kinderen kunnen de het lokaal laten zien. Misschien hebben ze al iets gedaan de eerste dagen dat ze graag willen laten zien. Ook kunnen de ouders even kennis maken met de juf of meester!

Kom in klas

Een aantal keer per jaar worden de ouders uitgenodigd om een half uurtje mee te draaien in de klas. U kunt meekijken met één van de lessen die gegeven worden in de groepen. Samen met één ouder/verzorger doet de leerling een activiteit. Er wordt ook één keer per jaar een Kom in de klas georganiseerd speciaal voor opa's en oma's die wel eens een kijkje in de klassen willen nemen!

Gespreksavonden

Een aantal keer per jaar wordt u uitgenodigd om met de juf of meester te praten over uw kind. In september en februari worden alle ouders uitgenodigd voor de 10-minutengesprekken. In september wil de leerkracht graag meer weten over uw kind: u kent uw kind immers het beste! Ook worden er doelen gesteld en afspraken gemaakt. In februari wordt er gekeken naar de ontwikkeling die uw kind tot dan toe heeft doorgemaakt. Inmiddels zijn de rapporten ook al met de kinderen mee naar huis gegaan. In november en juni zijn er facultatieve gespreksavonden. De leerkracht nodigt dan sommige ouders uit, of de ouder vraagt zelf om een gesprek. Dat laatste kan natuurlijk altijd. Loop dan na schooltijd even bij de juf of meester binnen om een afspraak te maken. Uiteraard neemt school ook contact op met u mocht daar tussentijds aanleiding voor zijn.