Buitenschoolse opvang

Tijdens schooltijden is uw kind altijd welkom. Wellicht is de situatie zo, dat u graag ook voor school of na school opvang voor uw kind zou willen. Hieronder leest u de mogelijkheden. 

Voorschoolse Opvang (VSO)

Wij hebben op onze school de mogelijkheid tot Voorschoolse Opvang. Op maandag, dinsdag en donderdag is uw kind vanaf 7.30 uur tot 8.30 uur welkom. Tijdens de voorschoolse opvang wordt geen ontbijt verzorgd. Wel is het mogelijk dat een ontbijt meegenomen wordt en op school wordt opgegeten. Een jaarabonnement kost € 55,00 per jaar voor één vaste dag. Het aanmeldingsformulier is beschikbaar op school.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Tussen de middag is er voor iedere groep 45 minuten pauze. De kinderen mogen in deze tijd thuis eten. Wanneer de kinderen op school blijven eten, dan eten zij met de leerkracht van de groep. Na het eten spelen de kinderen onder begeleiding van vrijwilligers en een medewerker van Stichting Kwest. Aan het begin van het schooljaar wordt u gevraagd of uw kind thuis eet of op school. In het laatste geval kunt u kiezen om een jaar of een periode hulpouder te zijn of de bijdrage te voldoen. De bijdrage bedraagt voor dit jaar € 40,00.

Naschoolse opvang (NSO)

Voor naschoolse opvang werken wij samen met Kwest. Kwest beschikt over een ruimte binnen ons schoolgebouw waar zij kinderen na school opvangen. Dit gebeurt niet alleen na schooltijd, maar kan ook op studiedagen van de school.  U kunt voor vragen of aanmelden  contact opnemen met de stichting Kwest, www.stichtingkwest.nl of 0174-517614