Buitenschoolse opvang

Tijdens schooltijden is uw kind altijd welkom. Wellicht is de situatie zo, dat u graag ook voor school of na school opvang voor uw kind zou willen. Hieronder leest u wat de mogelijkheden op onze school zijn. 

Voorschoolse Opvang (VSO)

Wij hebben op onze school de mogelijkheid tot Voorschoolse Opvang. Op maandag, dinsdag en donderdag is uw kind vanaf 7.30 uur tot 8.30 uur welkom. Tijdens de voorschoolse opvang wordt geen ontbijt verzorgd. Wel is het mogelijk dat een ontbijt meegenomen wordt en op school wordt opgegeten. Een jaarabonnement kost € 55,00 per jaar voor één vaste dag. Het aanmeldingsformulier is beschikbaar op school. Incidentele opvang is ook mogelijk. Neem daarvoor contact op met de teamleider: Thea Vis.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Tussen de middag eten de kinderen met de leerkracht van de groep. Na het eten spelen de kinderen onder begeleiding van vrijwilligers en een medewerker van Stichting Kwest. Voor de TSO wordt een bijdrage gevraagd. De bijdrage voor de TSO bedraagt voor dit jaar € 40,00. Van dit bedrag worden onkosten betaald zoals de kosten van de pedagogisch medewerkers, een vrijwilligersvergoeding voor hulpouders en buitenspeelmateriaal voor de kinderen. In sommige gevallen besluiten ouders dat het verstandiger is wanneer een kind thuis eet. In dat geval hebben de kinderen 45 minuten pauze. 

Naschoolse opvang (NSO)

Na schooltijd kunnen kinderen ook op school opgevangen worden. De NSO wordt door Kwest verzorgd. Kwest beschikt over een ruimte binnen ons schoolgebouw waar zij kinderen na school opvangen. Dit gebeurt niet alleen na schooltijd, maar kan ook op studiedagen van de school en in de vakanties. U kunt voor vragen of aanmelden contact opnemen met de stichting Kwest, www.stichtingkwest.nl of 0174-517614.