Ons onderwijs

Op deze pagina vindt u informatie over de missie en visie van Het Kompas. U leest waar wij als school voor staan. Wij vinden dat de school een veilige, sfeervolle plaats moet zijn voor de kinderen, ouders en leerkrachten. Wij hechten veel waarde aan open en goede communicatie naar elkaar toe. Dat voorkomt veel misverstanden en draagt bij aan een goede samenwerking.

Missie

Om ons onderwijs richting te geven hebben wij drie kernwaarden geformuleerd. 

  • Welzijn/ welbevinden is een voorwaarde om tot leren te komen 
  • Kinderen moeten zo veel mogelijk opgroeien en zich ontwikkelen in hun eigen omgeving 
  • Voor ieder kind de juiste koers 

Deze drie kernwaarden gebruiken wij bij het invullen van de keuzes die ons onderwijs aangaan. Op die manier willen we kinderen zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen. 

"Voor ieder kind de juiste koers"

Visie

Onderwijs is voor ons meer dan het aanleren van kennis en vaardigheden. Wij willen als school richting geven aan de verdere koers in het leven van de kinderen, daarbij rekening houdend met de individuele verschillen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. De Bijbel gebruiken wij als bron voor ons pedagogisch en didactisch handelen. Zo willen wij, samen met hun ouders, de kinderen voorbereiden op een leven in deze maatschappij.

 

Klik hier om de schoolgids te lezen. Onderstaande QR-code scannen kan ook. 
In de schoolgids staat alle belangrijke informatie verzameld over Het Kompas.